Växter och en strand

Bild

Strandiris, stileben

Strandiris i flaska. #ArcaSwiss, #NikkorW180, #Fomapan400, #storformat, #analog, #largeformat, #9×12, #blackandwhitephotography, #stillife

Stenåsabadet, Öland

Stenåsabadet på Öland, oktober 2017. #hasselblad, #tmax400, #analog, #blackandwhitephotography

Björnloka

Björnlokor på Hörte strand, oktober 2017.

Strandväg, Mossbystrand oktober 2017. #Hasselblad, #tmax400, #6×6, #analog, #blackandwhitephotography